מוצרים & זנים

ALASKA THC

 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר

זמין ב: Vape | טינקטורה | נושא | טרום הקדמה

חצות 1:1 -

 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר

זמין ב: Vape | טינקטורה | נושא | טרום הקדמה

OR THC

 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר

זמין ב: Vape | פרח

ארז THC

 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר

זמין ב: Vape | פרח

אבידקל CBD

 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר
 • כוכב מוצר

זמין ב: Vape | טינקטורה | נושא | טרום הקדמה